Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε για αυτό το καλοκαίρι

1349

37.9 °C (υπό σκιά) κατέγραψε σήμερα ο περιβαλλοντικός σταθμός στο κέντρο της πόλης της Αλεξανδρούπολης.

Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε για αυτό το καλοκαίρι.

Συγκριτικά, το 2023 η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ήταν 36.4 °C και το 2022 35.0 °C. Ολες οι μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο από εδώ: https://iot.steth.gr/…/c0007be0-88fe-11eb-8796…

Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης