ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ: Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

512

Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού

προσωπικού στοo ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ   ( ΑΔΑ:ΨΙΙΜ465ΧΘΟ-6ΚΞ)  του Υπουργείου Τουρισμού περιόδου 2023-2024  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, www.mintour.edu.gr

Κατάθεση αιτήσεων από 26/9/2023 έως και 2/10/2023.

ΘΕΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

  • Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί Μία (1) θέση ωρομίσθιου
  • Αγγλικών (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου
  • Γαλλικών (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου
  • Γερμανικών (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου
  • Οικονομικών (ΠΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου
  • Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) Μία (1) θέση ωρομίσθιου
  • Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ) Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων

Το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. www.mintour.edu.gr.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με  εκτίμηση,

Παυλίνα Συνάπη

Τμήμα Γραμματείας

ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

2ο χιλ Αλεξανδρούπολης – Μάκρης

ΤΚ 68131 Αλεξανδρούπολη

ΤΗΛ: 25510-25288