Νέα αύξηση των χρεών προς την Εφορία, απέτυχαν οι ρυθμίσεις, έρχονται κατασχέσεις!

544

Οι κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, ενοικίων και πλειστηριασμοί ακινήτων, αποτελούν προτεραιότητα για την ΑΑΔΕ, αμέσως μετά τις εκλογές

Νέα αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την Εφορία καταγράφηκε τον περασμένο Ιανουάριο, με το υπόλοιπο των συνολικών οφειλών να αγγίζει τα 115 δισ. ευρώ.

Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη και δεν υπάρχει περίπτωση ανάσχεσης της αυξητικής πορείας των χρεών, μετά και την αποτυχία των νέων ρυθμίσεων για την επανένταξη στις 36,72 και 120 δόσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, ενοικίων και πλειστηριασμοί ακινήτων, αποτελούν προτεραιότητα για την ΑΑΔΕ, αμέσως μετά τις εκλογές. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Ιανουαρίου του 2023, διαμορφώθηκε στα 114,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022, αλλά και κατά 750 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022, που ήταν 113,75 δισ. ευρώ.

Το τελικό ύψος των χρεών προς το δημόσιο θα ήταν αισθητά μεγαλύτερο εάν δεν η Εφορία δεν διέγραφε χρέη, τα οποία παραδέχεται πως αδυνατεί να εισπράξει.

Ειδικότερα, η αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία προκύπτει από:

  • τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 6,8 δισ. ευρώ συν
  • τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/2/2022 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα ύψους 1,6 δισ. ευρώ, μείον
  • τις εισπράξεις και διαγραφές, οι οποίες αγγίζουν συνολικά τα 6,9 δισ. ευρώ.

Επίσης, ποσοστό 23% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 26,3 δισ. ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης.

Κατά συνέπεια το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το συνολικό υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του ανεπίδεκτου είσπραξης υπολοίπου ανέρχεται την 1/2/2023 στα 88,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 245 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Η προέλευση των χρεών

Εξετάζοντας την ποιοτική διάρθρωση του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου διαπιστώνεται ότι μόνο το 52% αυτού, που αντιστοιχεί σε 45,8 δισ. ευρώ, πηγάζει από φορολογικές οφειλές, όπως άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι στην περιουσία, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κτλ.).

Το υπόλοιπο των πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται από άλλες κατηγορίες οφειλής, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε αυτές περιλαμβάνονται τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 27,3% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, καθώς αγγίζουν τα 24,1 δισ. ευρώ και οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 20,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 18,2 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 8,8 δισ. ευρώ από τις φορολογικές οφειλές πηγάζουν από αφερέγγυους οφειλέτες και 10,2 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές με λήξη δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας, απομένουν 26,8 δισ. ευρώ οφειλών από τις οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, πηγάζει άνω του 90% των εισπράξεων.

Παράλληλα, αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες οφειλής (εξαίρεση αποτελεί η πρώτη κατηγορία οφειλής που αφορά ποσά έως 50 ευρώ, καθώς και η κατηγορία που αφορά οφειλές από 500 έως 5.000 ευρώ), με τη μεγαλύτερη να πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ.

https://www.sofokleousin.gr/nea-ayksisi-ton-xreon-pros-tin-eforia-apetyxan-oi-rythmiseis-erxo?fbclid=IwAR3OIRH9BYl5q7T0DZwdcs0k1fl8Hb1VOpGoyAEF15gU1SPLNupir6Y_fx4