Η ισότητα των δύο φύλων

233

Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας για το θέμα της έμφυλης βίας, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου πραγματοποίησαν στις 23.05.2023, μια πρωτότυπη δράση διανομής και παράδοσης σελιδοδεικτών στους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης.

Το θέμα της εκδήλωσης, όπως αποτυπώνεται και στο περιεχόμενο των σελιδοδεικτών, είναι η ισότητα των δύο φύλων, την οποία, με μοναδικό τρόπο, έχει αναδείξει ο σχεδιαστής κόμικ, Νίκος Καμπασελέ, προβάλλοντας δύο μοτίβα αντίθετων συμπεριφορών που αφυπνούν, προβληματίζουν και πρωτίστως, προωθούν την οικοδόμηση υγιών σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλα, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων και τη θεμελίωση της ισότητας.