ΔΕΥΑΑ: Έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του κεντρικού αγωγού υδροδότησης

909
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους πολίτες :
 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ .
Έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του κεντρικού αγωγού υδροδότησης της #Αλεξανδρούπολης και της οδού πρόσβασης στο φράγμα, αρχικού προϋπολογισμού
1.900.000,00 €.
Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης του κεντρικού αγωγού υδροδότησης, η αποκατάσταση του οποίου αφορά στο τμήμα που κινείται παράλληλα με την οδό πρόσβασης προς το φράγμα, η οποία έχει μήκος 7.500μ.
Κατά μήκος της ως άνω οδού και τμηματικά υπάρχουν τρία σημεία στα οποία έχει αποξηλωθεί ο κεντρικός αγωγός, ενώ σε άλλα σημεία καταστράφηκαν και παρασύρθηκαν τα επιχώματα και η άμμος εγκιβωτισμού του αγωγού.
Επίσης θα αποκατασταθεί η οδός πρόσβασης στον Υδροταμιευτήρα και τα τεχνικά που έχουν υποστεί βλάβη.
Η συνολική προθεσμία του έργου είναι έξι μήνες ενώ η τμηματική προθεσμία αποκατάστασης του αγωγού μεταφοράς νερού είναι 45 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη καθώς και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Οι αντίστοιχες συμβάσεις για την εκτέλεση των υποέργων αποκατάστασης της υδροδότησης της Δ.Ε. #Τραϊανούπολης και Δ.Ε. #Φερών μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 12-01-2021 και 01-02-2021 έχουν ήδη υπογραφεί και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.