Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην Ευρωζώνη στην παραπληροφόρηση και στην κατανάλωση και υιοθέτηση fake news

794
Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην Ευρωζώνη στην παραπληροφόρηση και στην κατανάλωση και υιοθέτηση fake news, 3η στην ΕΕ μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και 9η μεταξύ 35 Ευρωπαϊκών χωρών, μετά τις Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία:
Στην έκθεση «Media Literacy Index 2021» της ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα είναι από τις πιο ευάλωτες χώρες στην Ευρώπη στην παραπληροφόρηση και στα fake news, γεγονός που δεν μας τιμά ιδιαίτερα.
Στην έκθεση εξετάσθηκαν οι δυνατότητες ώστε οι χώρες να αντέξουν τον αρνητικό αντίκτυπο ψεύτικων ειδήσεων και παραπληροφόρησης, με κριτήρια την ποιότητα της εκπαίδευσης, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την εμπιστοσύνη στους επιστήμονες και στους δημοσιογράφους και την εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων.
Η έκθεση συμπεραίνει ότι η καλύτερη λειτουργική εκπαίδευση και η εξειδικευμένη παιδεία στα μέσα ενημέρωσης θα προσφέρουν αντίσταση στις χειρότερες περιπτώσεις ψεύτικων ειδήσεων και παραπληροφόρησης και ότι η αντιμετώπισή τους θα μειώσει την ένταση των πολιτικών και κοινωνικών συζητήσεων και των αντιπαραθέσεων, θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη στις κοινωνίες και θα συμβάλει σε ένα πιο υγιές περιβάλλον στην εποχή της πανδημίας Covid-19.

Άνοιγμα φωτογραφίας