Σύνοδος Πρυτάνεων: Ανησυχία για τις επιπτώσεις εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

926

Σύνοδος Πρυτάνεων: Ανησυχία για τις επιπτώσεις εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Διά ζώσης τα μαθήματα από το νέο ακαδημαϊκό έτος-Απαραίτητη προϋπόθεση τον εμβολιασμό όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μέχρι την έναρξη των μαθημάτων

Η Σύνοδος Πρυτάνεων, με ανακοινωθέν που εξέδωσε, εισηγείται τη διεξαγωγή των μαθημάτων, εργαστηρίων, κλινικών και πρακτικής άσκησης δια ζώσης από το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022.

Με στόχο την ασφαλή επιστροφή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, η Σύνοδος θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τον εμβολιασμό όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

Ανησυχία   για τις επιπτώσεις της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Η Σύνοδος Πρυτάνεων εκφράζει την ανησυχία της για τις επιπτώσεις της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής κυρίως σε τμήματα περιφερειακών πανεπιστημίων, τα οποία διαθέτουν επαρκείς πόρους λειτουργίας και προσφέρουν ποιοτικές σπουδές.

Παράλληλα η Σύνοδος ζητά  υπό το καθεστώς των έκτακτων συνθηκών της παρατεταμένης κρίσης της πανδημίας, να διερευνηθούν μέτρα στήριξης βιωσιμότητας των τμημάτων αυτών.

Επίσης, η Σύνοδος Πρυτάνεων θεωρεί απαραίτητη τη συστηματική μελέτη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας ώστε να εκπονηθεί ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε πανεπιστημίου, των περιφερειών και των επιστημονικών κλάδων.

https://www.esos.gr/arthra/73754/synodos-prytaneon-anisyhia-gia-tis-epiptoseis-efarmogis-tis-elahistis-vasis-eisagogis