Η νομοθεσία…αποφασίζει για τον νέο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου

830
SILK MUSEUM, PIOP, 15APR2014

Μετά την παραίτηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημούτση Αθανάσιου ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες όπως προβλέπονται από το άρθρο 64 του ν. 3852/2010.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Πρόεδρος προέρχεται από την Δημοτική Παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου. Σε συνέχεια λόγω μη απαρτίας του Δημοτικού Συμβουλίου για δεύτερη συνεδρίαση, όπως αναφέρει ο νομοθέτης  «θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι σύμβουλοι που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε».

Κατόπιν των ανωτέρω, νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου ορίζεται ο Πιτιακούδης Μιχαήλ.

Ο Πιτιακούδης Μιχαήλ είναι συνταξιούχος της Ελληνικής Αστυνομίας. Υπήρξε Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης, με συμμετοχή σε πολλά πανελλήνια συνέδρια. Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Πρωτοκκλησίου « ΟΡΦΕΑΣ 2007» και έχει αναπτύξει έντονη πολιτιστική δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα υπηρετεί και έχει χρόνια εμπειρία από το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ στην τρέχουσα δημοτική περίοδο προσέφερε τις υπηρεσίες του ως Άμισθος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.