Παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων Αλεξανδρούπολης

338

Παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων Αλεξανδρούπολης κατά ορισμένο χρόνο

Σας ενημερώνουμε ότι από την 01 Ιουλίου 2021 έως τις 31 Αυγούστου 2021 ορίζεται  η παράταση κατά μισή ώρα του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων του κέντρου της Αλεξανδρούπολης δηλαδή από τις 18:30 έως τις 21:30 για τρεις (3) ημέρες τις εβδομάδος (Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή) στα πλαίσια της δυνατότητας που απορρέει από τον νόμο 3377/2005, Άρθ.12, παρ.2 (ΦΕΚ 202/Α’/19.8.2005).

Απο τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης