Θρακιώτκους αραμπάς (βοϊδάμαξα)

926

Αμάξι με ζεμένες αγελάδες…Θρακιώτκους αραμπάς (βοϊδάμαξα) στην Νέα Βύσσα!

Το αμάξι ή αλλιώς κάρο, ήταν μέχρι τη δεκαετία του εβδομήντα στη Ν. Βύσσα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ν. Ορεστιάδας το κατεξοχήν μεταφορικό μέσο.

Η λέξη αμάξι προέρχεται από την αρχαία ελληνική άμαξα (=άμα +   άξων ) – αμάξιον – αμάξι, ενώ η λέξη κάρο από το λατινικό carrus = άμαξα.

Στην περιοχή της Ν. Ορεστιάδας, σε μερικά χωριά το ανέφεραν ως κάρο και σε μερικά ως αμάξι. Εμείς θα το αναφέρουμε ως αμάξι, γιατί έτσι το ονόμαζαν στη Ν. Βύσσα αλλά και γιατί αυτό είναι το ελληνικό όνομα. Βεβαίως σε άλλες περιοχές της Ελλάδας λεγόταν και βοϊδάμαξα, αραμπάς, νταλίκα, σούστα, παϊτόνι, λαντόν, ανάλογα με τη χρήση του.

 

http://geofarmak.blogspot.com/2015/06/blog-post.html