Παύλος Α. Μιχαηλίδης: Μονόδρομος η συμμετοχή ιδιωτών για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου.

838

Η Περιφέρεια της ΑΜΘ μέσω των τεχνικών της υπηρεσιών, προχωράει στην διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (προϋπολογισμού 384.486,33 € πλέον Φ.Π.Α.) με σκοπό την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας για το κτίριο του παλαιού νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, ώστε αφενός να εξετάσει λεπτομερώς την στατική του επάρκεια, αφετέρου να εκτιμήσει το κόστος για την αναβάθμισή του.

Θυμίζουμε πως το κτιριακό συγκρότημα του παλαιού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), παρόλο που το πρόσφατο (2016) πόρισμα του δικηγορικού συλλόγου της Αλεξανδρούπολης έδειχνε ως κατά τεκμήριο ιδιοκτήτη το Υπουργείο Οικονομικών.

Με την, από 10-12-2018, απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης παραχωρήθηκε για 25 έτη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΟ), με σκοπό τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών. Σε περίπτωση δε μη πραγματοποίησης του σκοπού της παραχώρησης εντός 5ετίας από την απόφαση παραχώρησης, ήτοι μέχρι της 09-12-2023, η παραπάνω απόφαση ανακαλείται!

Πρόκειται για κτίριο που έχει αναγερθεί τη δεκαετία του 1970 χωρίς Οικοδομική Άδεια και για τον λόγο αυτό το 2012 με την υπ. Αριθμ. 52/2012 Οικοδομική Άδεια νομιμοποιήθηκαν όλα τα υφιστάμενα κτίσματα που βρίσκονται εντός του οικοπέδου με χρήση νοσοκομειακών χώρων.

Από τα δεδομένα του πρόσφατου ιστορικού της υπόθεσης αυτής, προκύπτουν τα εξής ζητήματα:

Γιατί η Περιφέρεια καθυστέρησε από την στιγμή της παραχώρησης (3) τρία ολόκληρα χρόνια για να κάνει το πρώτο αυτό ουσιαστικό βήμα του στατικού ελέγχου των κτιριακών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος και ενώ απομένουν (2) δύο μόλις χρόνια για την ανάκληση της ανωτέρω απόφασης;

Ήταν απαραίτητη σήμερα μια τέτοια μελέτη από την στιγμή που υπήρξε πλήρης πολεοδομικός φάκελος το 2012;

Διαθέτει η Περιφέρεια το χρηματοδοτικό εργαλείο και τα ποσά που απαιτούνται για την ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος, ακόμη και για την περίπτωση (εφόσον κριθεί ασύμφορη η ανακατασκευή) που θα απαιτηθεί κατεδάφιση και ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων;

Ποια είναι η θέση και οι προτάσεις των υπολοίπων περιφερειακών παρατάξεων της αντιπολίτευσης για το συγκεκριμένο θέμα;

Αντίστοιχα ποια είναι η θέση και οι απόψεις της νέας δημοτικής αρχής στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, με δεδομένο ότι υπήρξε διεκδίκηση του χώρου από τον προηγούμενο δήμαρχο Ευάγγελο Λαμπάκη.

Τι διαφορετικό υπάρχει σήμερα από το 2015 όταν ο αείμνηστος Περιφερειάρχης της ΑΜΘ ο Γιώργος ο Παυλίδης, με επιστολή του προς τον Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα, πρότεινε ως μοναδική λύση για την ανασυγκρότηση του κτιριακού συμπλέγματος, την διαδικασία των Σ.Δ.Ι.Τ.

Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα προαναφερθέντα ερωτήματα ερμηνεύοντας τα μέχρι στιγμής δεδομένα και παράλληλα  να καταθέσουμε προτάσεις, με απώτερο σκοπό να προλάβουμε νέες καθυστερήσεις και δυσάρεστες εξελίξεις σε ένα πολυδιάστατο σημαντικό ζήτημα που αφορά εδώ και χρόνια την πόλη της Αλεξανδρούπολης:

Είναι προφανές πως δεν έχει αλλάξει κάτι από το 2015 τότε που ο Γιώργος ο Παυλίδης ως Περιφερειάρχης ΑΜΘ, ξεκαθάριζε με τον πλέον σαφή τρόπο πως αποτελεί μονόδρομο η σύμπραξη ιδιωτών και δημοσίου για την αξιοποίηση του παλιού Νοσοκομείου.

Η απουσία πειστικών απαντήσεων τόσο από την σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας όσο και από τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις για το εάν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα από πλευράς της αυτοδιοίκησης για την ανακατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων, οδήγησε σε μια τριετία πλήρους απραξίας, με ορατό τον κίνδυνο να ανακληθεί η παραχώρηση μια και απομένει πλέον ελάχιστος συμβατικός χρόνος. Εξάλλου είναι γνωστό σε όλους, πως ο χρόνος πιέζει και για τον απλούστατο λόγο πως και η παραμικρή καθυστέρηση επιβαρύνει πολλαπλά το τελικό κόστος μιας ενδεχόμενης ανακατασκευής.

Το ίδιο ισχύει και για τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης ο οποίος παρακολουθεί αμέτοχος και άβουλος την όλη υπόθεση και παρόλο που ο προκάτοχός του είχε εκφράσει δημόσια ένα συγκεκριμένο πλάνο αξιοποίησης, αναλαμβάνοντας και τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Δυστυχώς και ενώ μέχρι το 2018 Δήμος και Περιφέρεια διεκδικούσαν την διαχείριση του παλιού Νοσοκομείου από το κεντρικό κράτος, όταν αυτό τους αποδόθηκε και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια, έπρεπε να μην χαθεί ούτε μια μέρα για το πρώτο βήμα που ήταν η επικαιροποίηση της στατικής του επάρκειας, εφόσον μεσολάβησε μια επί πλέον δεκαετία από το 2012 με νέες διαβρώσεις κυρίως στον φέροντα οργανισμό, σε ένα σύνολο 20 ετών πλήρους εγκατάλειψης.

Κάτι τέτοιο θα είχε ξεκαθαρίσει έγκαιρα και ένα τεχνιέντως δίλημμα, για το εάν δηλαδή τελικώς συμφέρει η ανακατασκευή του ή η κατεδάφιση και ανέγερση νέων εγκαταστάσεων για την στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Και αναφέρουμε τεχνιέντως δίλημμα, διότι εφόσον η ίδια η Περιφέρεια διέθετε τα χρήματα ή είχε ένα πλάνο για ενδεχόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα μπορούσε εδώ και χρόνια να προβεί σε ανέγερση ενός νέου σύγχρονου Διοικητηρίου μια και διαθέτει δικό της αδόμητο οικόπεδο δίπλα στον κτίριο της Εφορίας (ΔΟΥ) στην Αλεξανδρούπολη (οικόπεδο του Πρώην Στρατοπέδου Σταϊκίδη)!

Κατόπιν όλων αυτών θα επιμείνουμε στην αρχική μας πρόταση που εδώ και καιρό έχουμε καταθέσει δημόσια και αφορά την μοναδική εφικτή προοπτική αξιοποίησης του οικοπέδου του παλιού Νοσοκομείου.

Σε κοινή γραμμή διεκδίκησης οι δύο βαθμοί της αυτοδιοίκησης μαζί με τους Βουλευτές του νομού, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προς αναζήτηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων με σκοπό την δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου που να συνδυάζει εμπορική δραστηριότητα και ψυχαγωγία. Απαραίτητες προϋποθέσεις μια πολεοδομική μελέτη, η βιωσιμότητα στον χαρακτήρα του έργου και η κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών.

Κάτι ανάλογο δηλαδή με την επένδυση του «Ελληνικού» αλλά και του Cambas Park, προσαρμοσμένο στην κλίμακα και τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου περιφερειακού μητροπολιτικού κέντρου.

Στις συμβατικές υποχρεώσεις των επενδυτών θα είναι και η δημιουργία ενός νέου Διοικητηρίου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής ενότητας Έβρου στο προαναφερόμενο ιδιόκτητο οικόπεδο.

Σε κάθε άλλη περίπτωση απλά θα «ροκανίζουμε» τον χρόνο, ζητώντας συνεχείς παρατάσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οδηγούμενοι μετά από καιρό στο πόρισμα πως είναι ασύμφορη κάθε προσπάθεια ανακατασκευής των εγκαταλελειμμένων κτιριακών εγκαταστάσεων, αποτελώντας ως μονόδρομο την τελική κατεδάφιση αυτών χωρίς μάλιστα να είναι εξασφαλισμένα τα αναγκαία κεφαλαία ακόμη και για αυτό.

ΠΑΥΛΟΣ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Αρχιτέκτονας μηχανικός-

Ανεξάρτητος δημοτικός

σύμβουλος

Επικεφαλής της

Δημοτικής κίνησης

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ»