Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

531

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης συγκροτήθηκε σε Σώμα την 4η Ιουνίου 2021, ως εξής:

Πρόεδρος: Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου

Αντιπρόεδρος: Δημοσθένης Φωτιάδης

Γενική Γραμματέας: Ελένη Μπαλλάκη

Ταμίας: Μαρία Βρετοπούλου

Μέλος: Ηλίας Ηλιακόπουλος