Αλεξανδρούπολη: Ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

484

Εν τέλει … η κυβερνητική πολιτική οδήγησε στο κλείσιμο των λυκείων και των γυμνασίων, ενώ τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία παραμένουν σε λειτουργία υπό όρους απαξίωσης της υγείας των μαθητών και της ομαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Προφανώς ο ιός δεν φοβήθηκε από τις αντιεπιστημονικές δηλώσεις ότι «δεν μεταδίδεται στα σχολεία»! Απέδειξε ότι μεταδίδεται και επιβεβαιώθηκε η υποχρέωση της κυβέρνησης και του υπουργείου παιδείας να είχαν εφαρμόσει τα αιτήματα των συλλογικών οργάνων των γονέων και των μαθητών που κινητοποιήθηκαν για:

 • να μειωθούν οι μαθητές ανά τάξη
 • να προσληφθεί επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό
 • να εργάζεται επαρκές προσωπικό καθαρισμού συνεχώς κατά τη διάρκεια λειτουργίας ΟΛΩΝ των σχολείων
 • να διασφαλιστούν οι πόροι για τα κατάλληλα αναλώσιμα υλικά
 • να γίνουν μαζικά τεστ
 • να πληθύνουν τα δρομολόγια των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές

Επαναλαμβάνουμε για άλλη μία φορά ότι η διά ζώσης εκπαίδευση είναι αναντικατάστατη και οι σχέσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας σε καμία περίπτωση δεν αναπτύσσονται ικανοποιητικά μπροστά από μία οθόνη. Ωστόσο, οι οικογένειες καλούνται τώρα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της τηλε-εκπαίδευσης, με υποχρεωτικές τις παρουσίες, χωρίς η κυβέρνηση να έχει διασφαλίσει την καθολική πρόσβαση σε αυτήν από ΟΛΟΥΣ τους μαθητές. Έκδηλη είναι η αγωνία πληθώρας γονέων που μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων και την αναστολή λειτουργίας Γυμνασίων και Λυκείων αδυνατούν να παρέχουν την δυνατότητα στα παιδιά τους να συμμετέχουν στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω έλλειψης υποδομών και του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Να σταματήσει η προκλητική αδιαφορία του υπουργείου.

Να εξασφαλιστούν τώρα:

 • Δωρεάν ηλεκτρονικά μέσα (tablet, laptop, σύνδεση γρήγορου internet) για την τηλε-εκπαίδευση με ευθύνη του Κράτους μέσω των σχολείων σε όλους τους μαθητές.
 • Ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας προκειμένου τα σχολεία να καθαρίζονται σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
 • Επιπλέον δρομολόγια για όλους τους μαθητές που μεταφέρονται με ΜΜΜ. Λήψη όλων των μέτρων ασφαλείας. 50% πληρότητα στα σχολικά λεωφορεία ή στα ΜΜΕ που μεταφέρουν μαθητές από και προς το σχολείο.

 

 • Αραίωση των μαθητών μέσα στις τάξεις. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών μέσα στις τάξεις – 15 μαθητές ανά τμήμα. Εδώ και τώρα αξιοποίηση όλων των υποδομών που πληρούν τις προϋποθέσεις να φιλοξενήσουν τάξεις.

 

 • Δωρεάν μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές με ευθύνη της κυβέρνησης. Ενίσχυση των κρατικών δομών για την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων.
 • Καμιά καταγραφή απουσίας σε μαθητές που δεν έχουν τα μέσα να συμμετέχουν στην τηλε-εκπαίδευση.
 • Καμία διακοπή ρεύματος και internet που θα στερεί σε μαθητές τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για να μπορούν με ουσιαστικούς όρους να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Η μη εφαρμογή της αντιπαιδαγωγικής μεθόδου της online μετάδοσης του μαθήματος που δε διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών.

Η τηλε-εκπαίδευση ως αναγκαίο συμπληρωματικό μέτρο σ’ αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες και όχι ως μόνιμη επωδός δεν πρέπει να αποτελέσει μέτρο που θα επιτείνει ακόμα περισσότερο την ανισοτιμία στη μόρφωση των παιδιών μας.

Αλεξανδρούπολη, 8/11/2020