Σωτήρια μέτρα του ΓΕΕΘΑ για νεοσύλλεκτους και γονείς

2025

Του Ηλία Προύφα

Σωτήρια μέτρα του ΓΕΕΘΑ, για τους νεοσύλλεκτους οπλίτες της 2020 Δ’ ΕΣΣΟ για το ΣΞ και το ΠΝ και της 2020 ΣΤ’ ΕΣΣΟ της ΠΑ.

Σωτήρια είναι τα μέτρα και για τους γονείς των νεοσυλλέκτων οπλιτών, οι οποίοι μπορούν να μετακινήσουν τα παιδιά τους.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που είχε ανακύψει τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την επικείμενη ολική καραντίνα, παίρνοντας πανελλήνιες διαστάσεις.

Το ΓΕΕΘΑ μετά από σύσκεψη με τον Αρχηγό Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, αφουγκραζόμενο την αγωνία γονέων και νεοσύλλεκτων οπλιτών, προχώρησε στην παρακάτω ανακοίνωση.

Το ΓΕΕΘΑ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των επιπρόσθετων μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού (COVID-19) και για την διευκόλυνση των προς κατάταξη υπόχρεων Στρατιωτικής Θητείας με την 2020 Δ’ ΕΣΣΟ για τον ΣΞ και το ΠΝ και την 2020 ΣΤ’ ΕΣΣΟ για την ΠΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, έχει λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

Για όσους διαπιστωθεί ότι είναι θετικοί στον COVID-19 πριν καταταγούν, να απευθύνονται στο κατά περίπτωση αρμόδιο Φρουραρχείο, προκειμένου να εκδοθεί γνωμάτευση και να μετακινηθεί η ημερομηνία κατάταξης μετά την ίαση τους.

Όσοι στρατεύσιμοι προσέλθουν για κατάταξη σε Σημείο Υποδοχής Οπλιτών και μετά την υποβολή τους σε γρήγορο έλεγχο RAPID TEST COVID-19 διαγνωστούν θετικοί θα κατατάσσονται κανονικά και θα παραμένουν σε προκαθορισμένο χώρο μέχρι την ίαση τους.

Αναφορικά με την μετακίνηση των προς κατάταξη οπλιτών, το σημείωμα κατάταξης αποτελεί αποδεικτικό για την αναγκαιότητα μετακίνησης αυτών και των γονέων τους που πιθανόν να τους συνοδεύουν.

Στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών θα επιδίδεται στους γονείς των κατατασομένων βεβαίωση κατάταξης ως δικαιολογητικό επιστροφής στην μόνιμη κατοικία τους.

Σε όσους υπηρετούν την θητεία τους, θα χορηγείται άδεια εξόδου μόνο στους μόνιμα διαμένοντες εντός των ορίων της Φρουράς Υπηρεσίας. Σε όλους τους υπόλοιπους η χορήγηση άδειας εξόδου προς το παρόν αναβάλλεται και θα επανεξεταστεί όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.