Διδυμότειχο: Έγκριση για ανέγερση Δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων

332

Εγκρίθηκε προς ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», η «Ανέγερση δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου
Διδυμοτείχου»,με φορέα υλοποίησης το Δήμο Διδυμοτείχου.

Ένα σημαντικό έργο με συνολικό προϋπολογισμό 750.000,00€, που θα συνεισφέρει σημαντικά στο ζήτημα της μέριμνας και φροντίδας των αδέσποτων ζώων.

Η απόφαση έγκρισης: http://bit.ly/Kinokomeio