Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Ορεστιάδας

794
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 29.09.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 293/2019 απόφασης Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση δύο (2) διευθυντών σχολείων, λόγω συνταξιοδότησης.

Εισηγητής ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

2. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 294/2019 απόφασης Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση ενός (1) διευθυντή σχολείου (αναπληρωματικό μέλος), λόγω συνταξιοδότησης και των εκπροσώπων μαθητικής κοινότητας, λόγω αποφοίτησης τους.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

3. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» και του Κλειστού Γυμναστηρίου Βύσσας σε αθλητικά σωματεία για τις προπονήσεις των τμημάτων τους περιόδου 2020-2021.

 Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες για έργα του Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

5. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για τη βελτίωση βατότητας κύριων αγροτικών δρόμων στον κάμπο Ορεστιάδας – Χειμωνίου, στην Τ.Κ. Ν. Βύσσας και στην Τ.Κ. Πενταλόφου».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

6. Έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «Οδική σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης