Έβρος: Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 50 Μ/Κ ΤΑΞ

1142

Την  Πέμπτη  27  Αυγούστου 2020,   διεξήχθη  στο  Πεδίο  Ασκήσεων–  Βολών

«ΨΗΛΟΣ  ΣΤΑΛΟΣ»  στα  Λάβαρα Έβρου,  η  Τακτική  Άσκηση  Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ ΒΙΣΒΙΖΗΣ-20»,  παρουσία του Διοικητή του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ ΣΣ «ΘΡΑΚΗ»),  Αντιστράτηγου Άγγελου Ιλαρίδη.

Στην  άσκηση, στην  οποία  εξετάστηκαν διαδικασίες  και  τεχνικές   διεξαγωγής

επιθετικών    επιχειρήσεων,    συμμετείχε    προσωπικό    και    μέσα

Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας (50 Μ/Κ ΤΑΞ «ΑΨΟΣ»).

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!