Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Ορεστιάδας

245

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 25.08.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση 8ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2020.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

2. Έγκριση παράτασης παραχώρησης του κτιρίου «Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

3. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Σπηλαίου με δημοπρασία. 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

4. Συναίνεση παραχώρησης προς χρήση δημοτικών εκτάσεων.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

5. Έγκριση των υπ΄αριθμ. 18 & 22/2020 αποφάσεων της Ε.Π.Ζ. που αφορούν την απομάκρυνση περιπτέρων από Κοινότητες του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας  

6. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 20/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την πεζοδρόμηση πλατείας Ριζίων.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας  

7. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 21/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας  

8. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 23/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Δημήτριος Πάλλας