Ερώτηση της Λαιϊκής Συσπείρωσης προς το Δήμαρχο της Ορεστιάδας

411

Προς κ. Δήμαρχο

κ. Πρόεδρο του ΚΚΠΑΑΔΟ

Με μεγάλη ανησυχία πληροφορηθήκαμε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΚΠΑΑΔΟ με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία του  4ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ορεστιάδας λόγω του ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση καθώς το οίκημα στην υφιστάμενη κατάσταση δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη λειτουργία του.

Η διαδικασία πιστοποίησης των παιδικών σταθμών, εκσυγχρονίζει μεν τα δεδομένα για την αδειοδότησή τους και ως διαδικασία οδηγεί στο κλείσιμο ακατάλληλων δομών στους δήμους, χωρίς να γίνονται δε, οι αναγκαίες παρεμβάσεις του κράτους για την αντικατάστασή τους μέσα από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να επιτείνονται και τα αδιέξοδα για τις οικογένειες καθώς τα επόμενα χρόνια θα μειώνονται ακόμα παραπέρα οι διαθέσιμες θέσεις. Η εμπειρία δυστυχώς δείχνει ότι οι αναστολές λειτουργίας των παιδικών σταθμών είναι μόνιμες καθώς πολλοί δήμοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος συντήρησης ή δημιουργίας νέων, ανοίγοντας το δρόμο στην επιπλέον ιδιωτικοποίηση των συγκεκριμένων δομών.

Μέσα σε αυτή τη κατάσταση, προστίθενται και οι συνθήκες όπως διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, με τους παιδικούς σταθμούς να πρέπει να ακολουθούν τους όρους ασφάλειας, όπως αυτοί ορίζονται από την επιστημονική κοινότητα, με τους οποίους αυτοί μπορούν να ανοίξουν. Για παράδειγμα, απαιτούνται ολιγομελή τμήματα για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, άρα πολλαπλάσιο μόνιμο προσωπικό, ανάλογες αίθουσες, μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα, επιστημονικό προσωπικό για την επαρκή ιατρική παρακολούθηση των παιδιών καθώς είναι ευάλωτη ηλικιακή ομάδα.

Δεδομένων όρων των παραπάνω, ως Λαϊκή Συσπείρωση μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία ο τρόπος λειτουργίας των παιδικών σταθμών, όχι μόνο για το διάστημα αναστολής λειτουργίας του συγκεκριμένου παιδικού σταθμού αλλά και γενικότερα σε περίπτωση έξαρσης της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση με δεδομένα τα διαχρονικά κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν σε όλους τους δήμους και οδηγούν σε αδιέξοδο τις οικογένειες, το κράτος οφείλει να καλύψει όλες τις ανάγκες που υπάρχουν δημόσια και δωρεάν, για όλα τα παιδιά, με γενναία αύξηση της χρηματοδότησης, με μονιμοποίηση όλου του προσωπικού που εργάζεται στους παιδικούς σταθμούς, είτε μέσω προγράμματος, είτε με προσλήψεις από το δήμο, προσλαμβάνοντας το επιπλέον μόνιμο προσωπικό που απαιτείται και με ταυτόχρονο σχέδιο ώστε να ανεγερθούν σύγχρονοι, ασφαλείς παιδικοί σταθμοί, και να εκσυγχρονιστούν με τις αναγκαίες παρεμβάσεις οι ήδη υπάρχοντες. Οφείλει επίσης να μεριμνήσει για ένα διευρυμένο δίκτυο απογευματινών δημιουργικών κέντρων, ενισχύοντας τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ σε υποδομές, μόνιμο προσωπικό, και μέσα ώστε να καλυφτούν όλες οι ανάγκες.

Ερωτάται η δημοτική αρχή

  • Με ποιόν τρόπο θα καλυφθούν οι κτιριακές ανάγκες των παιδιών του 4ου παιδικού σταθμού του Δήμου Ορεστιάδας
  • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς στο νέο κτήριο ώστε να μην γίνει μόνιμη, η προσωρινή αναστολή.
  • Ποια μέτρα θα λάβει η δημοτική αρχή για τη ασφαλή λειτουργία των παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στο δήμο το Σεπτέμβριο.
  • Ποιο σχεδιασμό έχει για τη διεύρυνση του δικτύου των δημόσιων παιδικών σταθμών αλλά και τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή.

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση

Κωνσταντίνος Ζαλουφλής

21/07/2020