Η προσπάθεια δημιουργίας ενός ανεξέλεγκτου και διαβλητού μορφώματος μέσα στο Δήμο έπεσε στο κενό

227

Με την υπ΄αριθμ. 6780+6526/23.06.2020 απόφαση της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης κοινοποίησε στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και στον Ευάγγελο Λαμπάκη ,ο οποίος υπέβαλε  την προσφυγή,   την ακυρωτική απόφαση της υπ΄αριθμ. 78/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την ίδρυση ή μη δημοτικής επιχείρησης κοινωφελούς ανάπτυξης στον δήμο Αλεξανδρούπολης.

 Καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι αντίθετος στην γενική φιλοσοφία του νομοθέτη ,άρθρο 254 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3731/2008 ,σχετικά με την σύσταση δημοτικής ή κοινοτικής κοινωφελούς επιχείρησης όταν τα προβλεπόμενα από το ως άνω άρθρο δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες δομές του δήμου.

Όμως στην περίπτωση μας,  θα σταθώ σε  τρία βασικά ατοπήματα της δημοτική αρχής.

1.)Στην σύσταση ευέλικτου και μη ελεγχόμενου σχήματος διοίκησης (ΑΣΕΠ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Επίτροπος,  κ.ά.) . Δηλαδή ενός νέου δήμου μέσα στον δήμο απαξιώνοντας τις υπάρχουσες δομές αλλά και το  επιστημονικό δυναμικό του δήμου.

2.)Στην σύσταση δημοτικής τηλεόρασης. Στην εποχή δηλαδή της τεχνολογικής έκρηξης και της εποχής του πλουραλισμού της  πληροφορίας , το υποτιθέμενο  νέο πνεύμα διοίκησης του δήμου επιστρέφει στις νοοτροπίες(…) του  1990.

3.)Στο γεγονός ότι ενώ ενέταξαν στην υπό σύσταση κοινωφελή επιχείρηση την λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης, του Ιδρύματος Θρακικών Μελετών, των  θεάτρων κ.ά.  άφησαν στην αφάνεια και στο σκοτάδι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ένα μουσείο στο οποίο μόνον ο τίτλος έχει απομείνει στην δομή και στην λειτουργία του.

Κλείνοντας θέτω το απλό ρητορικό ερώτημα «Ποιοι κύριοι ψήφισαν τη σύσταση της κοινωφελούς επιχείρησης και ποιοι διασφάλισαν το δημόσιο συμφέρον του δήμου;» . Ευθύνες δεν έχουν μόνον αυτοί που ψήφισαν έχουν και οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν εκλογική ωριμότητα .

Δημήτρης Μερκούρης

Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Ιων. Δραγούμη 42 – Τ.Κ. 68 100 Αλεξανδρούπολη