Συνεδριάζει ο Δήμος Ορεστιάδας 

290

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 26.05.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 18:30 έως 20:00 η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τοπική Κοινότητα Βάλτου» από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) – 2014 – 2020

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

2. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας με πρωτοβάθμιες υπηρεσίες τηλεϊατρικής μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών», από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) – 2014 – 2020

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

3. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών στις τοπικές κοινότητες Πενταλόφου και Πλάτης Δήμου Ορεστιάδας»  από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) – 2014 – 2020

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

4. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου σε τοπικές κοινότητες Δήμου Ορεστιάδας» από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) – 2014 – 2020.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

5. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκων σε γήπεδα τοπικών κοινοτήτων Δήμου Ορεστιάδας, παράλληλα με προμήθεια εξοπλισμού εκγύμνασης» από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) – 2014 – 2020

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

6. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ»,  από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) – 2014 – 2020.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

7. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο ««Προμήθεια Ιστορικού Έργου με τίτλο: «ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»» από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) – 2014 – 2020

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

8. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανάδειξης του υπαίθριου θεάτρου τοπικής κοινότητας Δικαίων Δήμου Ορεστιάδας» από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) – 2014 – 2020.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

9. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση καλλωπιστικής κατασκευής σε επιλεγμένους κάδους απορριμμάτων σε τοπικές κοινότητες Δήμου Ορεστιάδας» από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) – 2014 – 2020

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

10. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων οικίσκων και ειδών θέρμανσης εξωτερικού χώρου σε τοπικές κοινότητες» από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) – 2014 – 2020

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης