Αλεξανδρούπολη: Δεκάδες πεταμένα ζευγάρια παπούτσια έξω από το πολυκοινωνικό κέντρο

801

Δεκάδες ζευγάρια πεταμένα παπούτσια βρίσκονται, δίπλα σε κάδο έξω από το πολυκοινωνικό κέντρο Αλεξανδρούπολης. Μία εικόνα που σίγουρα δεν τιμά κανέναν!