Με ποιους όρους θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές στο Δήμο Ορεστιάδας

426

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1δ Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. » ,
  • Του Ν.4497/2017 ( ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

3)Την Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 23451/2020 (ΦΕΚ 1210/Β/7-4-2020) ,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Ορεστιάδας ως εξής :

 

Δ.Κ.Ορεστιάδας

 

Τρίτη 05-05-2020

 

Τ.Κ.Ριζίων

 

Πέμπτη 07-05-2020

 

Τ.Κ.Δικαίων

 

Παρασκευή 08-05-2020

 

Τ.Κ Κυπρίνου

 

Σάββατο 9-5-2020

 

Δ.Κ.Βύσσας

 

Σάββατο 9-5-2020

 

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

  • Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
  • Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
  • Απαγορεύεται η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

Οι πελάτες θα πρέπει να εξυπηρετούνται το πολύ ανά δύο, έχοντας απόσταση 2μ μεταξύ τους.

Οι πωλητές (παραγωγοί- επαγγελματίες) θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προφύλαξης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ( γάντια, μάσκες, αντισηπτικό).

Οι παραγωγοί θα εγκαταστήσουν τους πάγκους πώλησης στις παρακάτω θέσεις ως εξής :

Α/Α Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ  
1 ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Δ118,Δ119
2 ΑΛΗΟΓΛΟΥ ΝΑΣΜΙΕ Δ25,Δ26
3 ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ41,Δ42
4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ49
5 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ94
6 ΔΟΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ104,Δ105
7 ΔΡΑΓΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ156,Δ157
8 ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ45,Δ46
9 ΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ61,62
10 ΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ136,Δ137
11 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ51
12 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ9,Δ10
13 ΚΟΥΛΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ15β,Δ15γ
14 ΚΟΥΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ22
15 ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ100,Δ101
16 ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ18,Δ19
17 ΜΗΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ72,Δ73
18 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ115,Δ116
19 ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗ ΣΥΡΜΩ Δ122,Δ123
20 ΜΠΟΥΡΜΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ58,Δ59
21 ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Δ108
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ86,Δ87
23 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Δ1,Δ2
24 ΡΟΔΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ90,Δ91
25 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ34,Δ35,Δ36
26 ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Δ78,Δ79
27 ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ97
28 ΣΥΣΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ68,Δ69
29 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ74,Δ75
30 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ64,Δ65
31 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ82,Δ83

 

32 ΤΥΡΜΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ154,Δ154α
33 ΧΑΡΙΣΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δ140,Δ141
34 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΪΟΣ Δ29,Δ30
35 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΖΗΣΗΣ Δ149,Δ150,Δ151
     
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ  
1 ΓΟΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ13,Δ14
2 ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ5,Δ6
3 ΜΠΟΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ126,Δ127,Δ128
4 ΝΕΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ131,Δ132,Δ133
5 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ111,Δ112,Δ113
6 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ144,Δ145,Δ146
7 ΚΑΜΠΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ182,Δ183
8 ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ186,Δ187
9 ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ Δ191

 

Α/Α Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ  
1 ΠΕΧΛΕΒΑΝΗ ΧΡΥΣΗ Α3,Α4
2 ΣΑΡΔΑΡ ΡΕΜΖΗ Α7
3 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α15,Α16
4 ΣΤΕΡΓΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α19,Α20
5 ΒΟΥΔΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α23,Α24
6 ΣΑΡΔΑΡ ΑΜΖΑ Α32,Α33
7 ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α40,Α41
8 ΚΑΡΓΑΚΗΣ Α44
9 ΓΡΑΣΣΟΝΗ ΑΝΝΑ Α49,Α50
     
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ  
1 ΚΙΗΓΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α183,Α184
2 ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α187,Α188
3 ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α191,Α192

 

Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ