Σουφλί: Ανακαλείται η αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών

929

Ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, με την υπ αριθμό 446/3121/22-04-2020 απόφαση, ανακαλεί την αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου, με τους παρακάτω όρους:

  1. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανα κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες). Η συμμετοχή σε ποσοστό 50% θα γίνεται εναλλάξ.
  2. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό ελεύθερο από τα αντικείμενα.
  3. Απαγορεύεται η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.
  4. Ο παραγωγός- πωλητής ή αναπληρωτής του φέρει πάντα μαζί του/της υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει οτι δεν έχει μετακινηθεί, ούτε πρόκειται να μετακινηθεί προς άλλη περιφέρεια πλην της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.