Αναβαθμίζονται ενεργειακά τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Ορεστιάδας

614

Εγκρίθηκαν ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ορεστιάδας τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του δήμου, προϋπολογισμού 5,6 εκ. ευρώ, περίπου. Πρόκειται για τα κτίρια του 8ου δημοτικού σχολείου, 9ου νηπιαγωγείου, 2ου γυμνασίου, του κλειστού κολυμβητηρίου και παλαιού κλειστού γυμναστηρίου, συνολικού εμβαδού 10 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, περίπου, στα οποία θα δημιουργηθεί ένα «αποκεντρωμένο σύστημα ιδιοκατανάλωσης με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ευφυών μικροδικτύων». Η ενεργειακή αναβάθμιση στηρίζεται στην εφαρμογή συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης καθώς και σε άλλες τεχνολογίες, που σχεδόν θα μηδενίσουν την ενεργειακή κατανάλωση στο συγκεκριμένο δημοτικό κτιριακό συγκρότημα.

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να γίνει η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού του έργου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «καινοτόμο» και «πρωτοποριακό», με κατεύθυνση τη μετάβαση του δήμου σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

ert.gr