Μεγάλες καταστροφές και στον κάμπο του Ελαφοχωρίου

605

Πολλά στρέμματα πλημμύρισαν και στον κάμπο του Ελαφοχωρίου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να καταστραφούν οι κόποι των αγροτών οι οποίοι έχουν σπείρει τα χωράφια τους.