Επιταγή κατάρτισης νέων επιστημών από το επιμελητήριο Έβρου

928

Μετά από την κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, η Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμογής, μέσω τηλεκατάρτισης στα νέα ψηφιακά δεδομένα.

Το πρόγραμμα αφορά  166.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, προερχόμενων από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους, για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων στον σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 του Επιμελητηρίου Έβρου αναλαμβάνει την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος τύπου Training Voucher (Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης)  μέσω τηλεκατάρτισης

Επιλέξιμοι κλάδοι/επαγγέλματα

  •  Δικηγόροι (επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή)
  •  Ιατροί (όλων των ειδικοτήτων )
  •  Οδοντίατροι
  •  Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες
  •  Οικονομολόγοι /Λογιστές
  •  Εκπαιδευτικοί
  •  Ερευνητές

Διάρκεια προγράμματος

Εκατό (100) ώρες μέσω τηλεκατάρτισης.

Εκπαιδευτικό Κουπόνι (voucher)

Το εκπαιδευτικό κουπόνι (voucher) αξίας  600 ευρώ, θα αφορά αποκλειστικά τους ωφελούμενους επιστήμονες.

 Πιστοποίηση

Παρέχεται Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2551026223 (εσωτ. 4), ωρες 10:00π.μ. – 14:00μ.μ.                                       κιν.: 6940772456  ή  e-mail:info@kekevrou.gr