Προκήρυξη πρόσληψης πυροσβεστών

1975

Γνωστοποιείται ότι προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πρόσληψη 1.300 ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών σε προσωπικό στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται από Πέμπτη 02-04-2020 μέχρι και Παρασκευή 10-04-2020.

Κλικ εδώ–>  https://bit.ly/3bAYzBf