Αλλαγή του δρομολογίου Αλεξανδρούπολη-Σέρρες (ανακοίνωση ΚΤΕΛ)

609