Βολές στο πεδίο βολής “Αετός” θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα που έρχεται

440

Πληροφορούμε τους κατοίκους της περιοχής ότι στις 3 και 5 Μαρτίου 2020
από 08:00Ω έως 15:00Ω και 4 Μαρτίου από 08:00Ω έως 23:00Ω, θα
εκτελεστούν βολές ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς με πραγματικά πυρά
στην περιοχή Πεδίου Βολής «ΑΕΤΟΣ».

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται η περικλειόμενη από τα σημεία:
Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ – ΥΨ. ΚΑΖΑΝΙΑ ΚΟΡΑΚΑΣ – Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ – ΥΨ. ΟΥΡΑΝΟΣ.

Κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες απαγορεύεται κάθε κίνηση ατόμων,
ζώων και οχημάτων στην περιοχή για αποφυγή ατυχημάτων

Αν μετά τη βολή βρεθεί βλήμα στην περιοχή να μην το αγγίξει κανείς
γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Εκείνος που θα το βρει να ειδοποιήσει
αμέσως την πλησιέστερη Στρατιωτική – Πολιτική ή Αστυνομική Αρχή.