Απόφαση ματαίωσης όλων των καρναβαλικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ορεστιάδας

277

Απόφαση ματαίωσης όλων των καρναβαλικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ορεστιάδας μέχρι 02/03/2020.