Συνεδριάζει ο Δήμος Ορεστιάδας

651
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 25.02.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2020

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

3. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΑΛ Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

4. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Τεχνικός Σύμβουλος για την ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου ¨Νίκος Σαμαράς¨».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

5. Συναίνεση παραχώρησης προς χρήση δημοτικής έκτασης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

6. Παράταση προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, βαρέως τύπου και χωρητικότητας 16m3».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος Γεώργιος Καραγιάννης

7. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του Νέου Κλειστού Γυμναστήριου Ορεστιάδας «Νίκος Σαμαράς» από το Αθλητικό Κέντρο Tae Kwon Do Ορεστιάδας για την πραγματοποίηση φιλικής αγωνιστικής ημερίδας στις 22/3/2020.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης

8. Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Ορεστιάδας με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών & Φίλων Ν. Έβρου «Συνεχίζω» και παραχώρησης χώρου για την υλοποίηση της δράσης «Ζωγραφίζω την πρόληψη».

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης