Αλεξανδρούπολη: Βολές ταγμάτων εθνοφυλακής

751

Η  ΧΙΙ  Μηχανοκίνητη  Μεραρχία  Πεζικού  ανακοινώνει  ότι την Κυριακή
23 Φεβρουαρίου 2020 και από 08:00Ω μέχρι 15:00Ω, πρόκειται να λάβουν
χώρα βολές των Ταγμάτων Εθνοφυλακής της Μεραρχίας, στο Πεδίο Βολής
«ΑΕΤΟΣ».

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία:

Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ
Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ
Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ
Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ
Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ

Στην  παραπάνω  περιοχή  απαγορεύεται  κάθε  κίνηση  ή  παραμονή
ατόμων, οχημάτων και ζώων κατά την ώρα των βολών, για αποφυγή
ατυχημάτων.Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν εντοπίζονται, να μη
μετακινούνται και να ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη στρατιωτική,
πολιτική ή αστυνομική αρχή.