Βολές ανακοινώθηκαν από την ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού

1345

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού ανακοινώνει ότι την Τρίτη 4,
Τετάρτη 5, Τρίτη 18, Τετάρτη 19, Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27Φεβρουαρίου
2020 και από 08:00Ω μέχρι15:00Ω,πρόκειται να πραγματοποιηθούν βολές
μηδενισμού αρμάτων, στο Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ».

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία:

Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ

Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ

Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ

Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ

Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ

Στην  παραπάνω  περιοχή  απαγορεύεται  κάθε  κίνηση  ή  παραμονή
ατόμων, οχημάτων και ζώων κατά την ώρα των βολών, για αποφυγή
ατυχημάτων.Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν εντοπίζονται, να μη
μετακινούνται και να ειδοποιείται αμέσωςη πλησιέστερη στρατιωτική,
πολιτική ή αστυνομική αρχή.