Επίσκεψη στρατιωτικού ιατρικού κλιμακίου

245

Ανακοινώνεται, ότι την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 από 10:00 έως 13:00, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έναν ιατρό, έναν οδοντίατρο και έναν νοσηλευτή, θα βρίσκεται στο χ. ΛΟΥΤΡΑ, για να παράσχει δωρεάν προληπτική υγειονομική εξέταση σε ενδιαφερόμενους πολίτες.