Δήμος Διδυμοτείχου: Ευκαιρία απόκτησης χρήσιμων δεξιοτήτων από εκπαιδευτικά προγράμματα του δήμου

922

Ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες και γνώσεις θα έχουν δεκάδες Δημότες στο Δήμο Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με τα Δελτία Τύπου που έχουν αναρτηθεί το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν προγράμματα Δια βίου Μάθησης,με τα οποία οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες.

Η θεματολογία των προγραμμάτων ποικίλει από την επεξεργασία κειμένου και τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες γραφείου στην κατανόηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  (socialmedia), ενώ επίσης θα πραγματοποιηθούν μαθήματα για πρόσβαση στην εργασία, χρηματοδότηση αγροτικών δραστηριοτήτων, γλωσσικές δεξιότητες, προληπτική Ιατρική και εργαστήρια τέχνης και πολιτισμού.

Πιο συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν τα παρακάτω  τμήματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
2 3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
3 3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50
4 3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
5 3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
6 3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
7 3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
2 Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές

δραστηριότητες

10
3 Ιστορία της Τέχνης 25
4 Εργαστήρι ψηφιδωτού 50
5 Προληπτική ιατρική για την τρίτη ηλικία 25
6 Μουσουλμανική Μειονότητα-Γλωσσικές δεξιότητες 50

Στα μαθήματα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι δημότες εφόσον το τμήμα που θα επιλέξουν έχει διαθέσιμες θέσεις. Για τις αιτήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι δημότες που επιθυμούν πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δήμο Διδυμοτείχου στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ. :  2553350630

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοτικό κατάστημα Δήμου Διδυμοτείχου

Email: [email protected]