Αλεξανδρούπολη: Διέπρεψαν μαθητές σε διεθνή διαγωνισμό πληροφορικής και υπολογιστικής σκέψης

348

Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης – Λεονταρίδειο ο διεθνής διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Bebras® (Bebras International Challenge on Informatics and Computational Thinking).

Ο διαγωνισμός «Κάστορας» αποτελεί  μια διεθνή πρωτοβουλία της ομώνυμης κοινότητας (Bebras®), με σκοπό την προώθηση της Πληροφορικής (ή Επιστήμης των Υπολογιστών) και της Υπολογιστικής Σκέψης μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών όλων των ηλικιών.

Η Υπολογιστική Σκέψη, περιλαμβάνει τις ικανότητες που εφαρμόζουν οι επιστήμονες για να λύσουν προβλήματα αξιοποιώντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παραδείγματα τέτοιων τεχνικών είναι η ικανότητα ανάλυσης σύνθετων προβλημάτων σε απλούστερα, ο σχεδιασμός αλγορίθμων, η αναγνώριση προτύπων, η γενίκευση προτύπων και η αφαίρεση.

Στην Ελλάδα ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για πρώτη φορά, πιλοτικά, το 2019, από το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής (LTEE lab) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συνεργασία σημαντικών επιστημονικών-εκπαιδευτικών ενώσεων και πλήθους επιλεγμένων εθελοντών.

Για το σχολικό έτος 2019-2020 ο διαγωνισμός έχει λάβει έγκριση (Φ15/155347/Δ2/4.10.2019) από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διεξήχθη στο διάστημα 18/11/2019 – 29/11/2019.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό Bebras είχε διάρκεια 35 λεπτά της ώρας και περιλάμβανε την απάντηση 10 σύντομων προβλημάτων ή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών που απαιτούν την εφαρμογή λογικής και υπολογιστικής σκέψης.

Από το 1ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης – Λεονταρίδειο  συμμετείχαν 96 μαθητές της Γ’ τάξης και 101 μαθητές της Β’ τάξης.

Διακρίθηκαν με το Βραβείο καλύτερης επίδοσης οι μαθητές: Σιταρίδου Συρμούλα, Χουρίδη Χρυσάνθη και Δαρδαμπούνης Ευστράτιος για τη Γ’ τάξη και

Κοτσίδη Μαρία, Πατλάκα Μαρία, Τζουβαρά Αικατερίνη, Χριστοφορίδη Μαρία και Μεταξάς Χριστόφορος-Εφραίμ για τη Β’ τάξη.

Θερμά συγχαρητήρια  σε όλους.