Δήμος Ορεστιάδας: Κάλεσμα του Δ.Σ σε συνεδρίαση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

581

Κάλεσμα προς τα μέλη του Δ.Σ του δήμου Ορεστιάδας για τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 10 ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2019.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αρχοντής Αρχοντίδης

2. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 7 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας
3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας,του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας (ΔΕΥΑΟ) για τη χρηματοδότηση του έργου: «Αξιοποίηση Ιλύος Βιολογικού Καθαρισμού για Γεωργικούς Σκοπούς στο Δήμο Ορεστιάδας
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Γεώργιος Καραγιάννης.

5. Σύσταση επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.
Εισηγητής: η Πρόεδρος της Σχ. Επ. Α/βάθμιας Εκπ. Ζηνοβία Ζάχαρη

7. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Σχ. Επ. Β/βάθμιας Εκπ. Γεώργιος Μουτουσίδης