Βολές χειροβομβίδας από την ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού

302

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού ανακοινώνει ότι την Κυριακή 1
Δεκεμβρίου 2019, πρόκειται να λάβει χώρα Βολή Χειροβομβίδας και
Οπλοβομβίδας από τα Τάγματα Εθνοφυλακής της Μεραρχίας, στα Πεδία Βολής
«ΑΕΤΟΣ» και «ΑΛΙΚΗ».

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία :

Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ

Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ

Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ

Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ

Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων,
οχημάτων και ζώων κατά την ώρα των βολών, για αποφυγή ατυχημάτων.

Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν εντοπίζονται, να μη μετακινούνται και
να ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη στρατιωτική, πολιτική ή αστυνομική
αρχή.