Βολές ανακοίνωσε η ΧΙΙ  Μηχανοκίνητη  Μεραρχία  Πεζικού

277

Η  ΧΙΙ  Μηχανοκίνητη  Μεραρχία  Πεζικού  ανακοινώνει  ότι την Τρίτη  3
Δεκεμβρίου  2019, στο  πλαίσιο  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας «Ειδικών
Διαγωνιζομένων  Τμημάτων  Μ/Κ  Ομάδας  Πεζικού», θα  εκτελεστούν  βολές
πολυβόλων όπλων στην περιοχή Πεδίου Βολής «ΑΕΤΟΣ».

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία:

Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ

Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ

Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ

Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ

Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ

Στην  παραπάνω  περιοχή  απαγορεύεται  κάθε  κίνηση  ή  παραμονή
ατόμων, οχημάτων και ζώων κατά την ώρα των βολών, για αποφυγή
ατυχημάτων. Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν εντοπίζονται, να μη
μετακινούνται και να ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη στρατιωτική,
πολιτική ή αστυνομική αρχή.