Διδυμότειχο: Θέσεις εργασίας στη σχολή αστυφυλάκων

689

Η προθεσμία υποβολής αρχίζει την Τετάρτη 13-11-2019 με δεκαήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης δώδεκα θέσεων βοηθητικού πολιτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.

-Πληροφορίες δίδονται από το τηλέφωνο με αριθμό 2553026688 ή 2553026681-3 και 6.

-Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες :

α) diavgeia.gov.gr/decision/view/6Φ8Ο46ΜΚ6Π-2ΤΠ

β) www.asep.gr, και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή:Κεντρική σελίδα > πολίτες > ΄Εντυπα -Διαδικασίες > Διαγωνισμών φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

γ)Των κατά τόπους Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ( www.kep.gov.gr)