24 Νέες παιδικές χαρές στο Δήμο Ορεστιάδας

1421

ΘΕΜΑ: «24 ΝΕΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».

  Υπογράψαμε με την ανάδοχο εταιρία, που προέκυψε μέσω ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, τη σύμβαση  για την προμήθεια, εγκατάσταση και δημιουργία 24 νέων παιδικών χαρών προϋπολογισμού 877.585,01 ( 214.000 από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και 663.585,01από πόρους του Δήμου).

Οι νέες παιδικές χαρές θα πληρούν όλα τα κριτήρια ασφάλειας που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Οι χώροι στους οποίους θα γίνει η εγκατάσταση είναι:

ΔΚ Ορεστιάδας

1.      Παιδική χαρά Αγίου Κυρίλλου Νέας Ελβετίας

2.      Παιδική χαρά πάρκου Οινόης

3.      Παιδική χαρά πάρκου Σαγήνης

4.      Παιδική χαρά πάρκου 3ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

5.      Παιδική χαρά πάρκου Αγ.Θεοδώρων-Κλεισσούς

6.      Παιδική χαρά Λεπτής

 ΔΚ Νέας Βύσσας

7.      Παιδική χαρά Αναψυκτηρίου

8.      Παιδική χαρά Καραθεοδωρή

ΤΚ Καστανεών

9.      Παιδική χαρά πλατείας Καστανεών

10.  Παιδική χαρά Άρδα

ΤΚ Ριζίων

11.  Παιδική χαρά πλατείας Ριζίων

12.  Παιδική χαρά Ριζίων(στον δρόμο προς Κέραμο)

ΤΚ Νεοχωρίου

13.  Παιδική χαρά Νεοχωρίου

ΤΚ Θουρίου

14.  Παιδική χαρά Θουρίου

ΤΚ Άρζου

15.  Παιδική χαρά Άρζου

ΤΚ Ορμενίου

16.  Παιδική χαρά Ορμενίου

ΤΚ Νέου Χειμωνίου

17.  Παιδική χαρά Νέου Χειμωνίου

ΤΚ Ελαίας

18.  Παιδική χαρά Ελαίας

ΤΚ Δικαίων

19.  Παιδική χαρά Δικαίων

ΤΚ Μεγάλης Δοξιπάρας

20.  Παιδική χαρά Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Δοξιπάρας

ΤΚ Φυλακίου

21.  Παιδική χαρά Δημοτικού Σχολείου Φυλακίου

22.  Παιδική χαρά Δημοτικού Σχολείου Αμμόβουνου

ΤΚ Αμπελακίων

23.  Παιδική χαρά Αμπελακίων

ΤΚ Κυπρίνου

24.  Παιδική χαρά Κυπρίνου

Συνεχίζουμε με σωστό προγραμματισμό, διαφάνεια και συνέπεια την προσπάθειά μας για αναβάθμιση των παροχών του Δήμου Ορεστιάδας προς τους συνδημότες μας, με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα προς τα παιδιά μας.

Δήμος Ορεστιάδας