Τη δημιουργία υδροηλεκτρικού φράγματος ανακοίνωσε ο Βασίλης Μαυρίδης

154

Σε σχεδιασμό και υλοποίηση υδροηλεκτρικού φράγματος προχωρά ο Δήμος Ορεστιάδας στον Κυπρίνο σύμφωνα με το Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη. Το έργο θα κοστίσει 12,5εκ ευρώ και θα υλοποιηθεί σε βάθος τετραετίας με την χρηματοδότηση να προέρχεται το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το υπόλοιπο ως δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.