Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα της Αλεξανδρούπολης

110

Σας καλούμε να προσέλθετε την  ΤΕΤΑΡΤΗ    18/09/2019 και ώρα 18:00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Κοινότητας  Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 ) για συζήτηση των  θεμάτων  της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

  1. Ενημέρωση λειτουργίας Κοινότητας Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Κοινότητας Αλεξανδρούπολης)

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ