Εγγραφές και Κατατάξεις στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης

526

Το Ι.Ε.Κ Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η διαδικασία ηλεκτρονικών προεγγραφών ολοκληρώνεται την Δευτέρα 9/9/2019 και ώρα 23.59.

Ως προς την υποβολή αίτησης κατάταξης αυτή ολοκληρώνεται την 30/9/2019 και υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά από τα κατά τόπους Ι.Ε.Κ με απαραίτητη προϋπόθεση την γνώση του ΑΜΚΑ και την προσκόμιση των τίτλων σπουδών με βάση τους οποίους ζητείται η κατάταξη.