Ένα τεράστιο έργο αξίας 4,3εκ ευρώ αρχίζει να κατασκευάζεται στο Δήμο Ορεστιάδας

565

«ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.380.834,56€ ΜΕ ΦΠΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

Η ένταξη της πράξης με τίτλο «Προμήθεια μονάδας επεξεργασίας νερού οικισμών Δήμου Ορεστιάδας» θα συντελέσει καθοριστικά στην προσπάθεια της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας για τη βελτίωση των συνθηκών υδροδότησης παρέχοντας άριστη ποιότητα νερού για τις Τοπικές Κοινότητες Στέρνας, Καβύλης, Καστανεών, Ριζίων Βύσσας που ανήκουν στην Δ.Ε. Βύσσας, τις Τοπικές Κοινότητες Ορμενίου, Ελαίας, Πτελέας, Πετρωτών, Δικαίων, Πενταλόφου που ανήκουν στη Δ.Ε. Τριγώνου, και τις Τοπικές Κοινότητες Λεπτής, Νεοχωρίου, Θουρίου, Χειμωνίου που ανήκουν στη Δ.Ε. Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας.

Με την προμήθεια  των μονάδων επεξεργασίας νερού των κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας, θα λυθούν προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα και ποσότητα του νερού. Το νερό είναι ανανεώσιμος φυσικός πόρος, αλλά επιβάλλεται η ορθολογική και προσεκτική διαχείρισή του. Η παροχή επαρκούς ποσότητας και καλής ποιότητας είναι βασική παράμετρος για τη ζωή.