Εκλέχθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το Δήμο Διδυμοτείχου

555

Πρόεδρος του Δ.Σ θα είναι κ. Γεωργιάδης Λεωνίδας.

Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Γεωργιάδης Λεωνίδας
Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Τολίδης Νικόλαος
Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Γατίδης Αθανάσιος