Υπογραφή σύμβασης έργου «Κατεδάφιση κτιρίου παλιού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης»

337

Την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019, ώρα 2.00 μ.μ. στο γραφείο δημάρχου (δημαρχείο, 1ος όροφος) θα υπογραφεί η σύμβαση του έργου «Κατεδάφιση κτιρίου παλιού κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης» μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τον ανάδοχο του έργου.