Αναστολή λειτουργίας 10 Δημοτικών – Νηπιαγωγείων στον Έβρο για το σχολικό έτος 2019-2020

1793

Την αναστολή λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, για το σχολικό έτος 2019-2020, ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1 Δημοτικό Σχολείο Λουτρού

2 Δημοτικό Σχολείο Πρωτοκκλησίου

3 Δημοτικό Σχολείο Δαδιάς

4 Δημοτικό Σχολείο Καστανέων

5 Νηπιαγωγείο Λουτρού

6 Νηπιαγωγείο Γονικού

7 Νηπιαγωγείο Στέρνας

8 Νηπιαγωγείο Λακκώματος

9 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου

10 Νηπιαγωγείο Σιδηροχωρίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

A/A ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1 Νηπιαγωγείο Άνω Βυρσίνης

2 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς

3 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Δουκάτου

4 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μελέτης

5 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Τυχηρού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1 Νηπιαγωγείο Κάτω Βροντούς

2 11ο Νηπιαγωγείο Δράμας

3 Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βροντούς

4 Δημοτικό Σχολείο Βαθυτόπου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ζηλωτής