Στην αρμόδια επιτροπή το ΣΝ που αφορά στα Προσωπικά Δεδομένα

308

Ξεκίνησε στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης η επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορά στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με το παρόν Σχέδιο Νόμου υιοθετούνται μέτρα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) , προκειμένου να λειτουργήσει απρόσκοπτα  ο δημόσιος και ιδιωτικός  τομέας.

  • Τίθενται κανόνες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
  • Λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να τηρείται δίκαιη ισορροπία -μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος και της λειτουργίας της ιδιωτικής οικονομίας- στον τομέα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στα 5 κεφάλαιά του, εξεικιδεύει μέτρα του ΓΚΠΔ, όπως τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σε δημόσιους φορείς, το οποίο μέχρι σήμερα παρέμενε, ουσιαστικά,  αρρύθμιστο.

  • Ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με την Οργάνωση και Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  • Ξεκαθαρίζει το νεφελώδες τοπίο στης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις και δραστηριότητες.